Bestyrelsen

Hvis du ønsker at kontakte bestyrelsen, så kan du skrive til dem på stenaldervejkollegiet@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Referater

Læs referaterne fra Stenaldervej kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.