Varmemester

Varmemesteren på Stenaldervej Kollegiet hedder Jens Peter Bang.

 

Kontakt

Mobilnummer 21 24 75 48 i den normale arbejdstid.

Personlig henvendelse på tirsdage kl. 07:00-12:00 og torsdage kl. 12:30-15:30.

 

Den normale arbejdstid

Mandag-torsdag: kl. 07:00-15:30.

Fredag: kl. 07:00-12:00.

 

E-mail: jpb@kollegiekontoret.dk.

Kontakt ved akutsituation

Ved en akut opstået situation på Stenaldervej Kollegiet, kontakt: 

Varmemester Jens Peter Bang, tlf.: 21 24 75 48

Udenfor varmemesterens arbejdstid, kan nedenstående telefonnumre benyttes.

 • Låse-Service (Byens Låseservice): 86 10 65 00
 • El-firma (Rosborg): 86 27 08 66 
 • VVS-service (Tec-co VVS): 86 75 58 12
 • Glarmester (Aarhus Glarmesteri): 86 13 78 55 
 • Kloakservice (Harlev Kloakservice): 22 74 37 00 

Hvis ingen af ovenstående specialer svarer, ring til:

 • Polygon (Vandskade/afdækning): 70 11 00 44

Øvrige telefonnumre 

 • Alarm (Ulykke): 112
 • Politi (Indbrud): 114
 • Aarhus Vand: 89 47 10 00
 • Aarhus Varme: 89 40 15 00
 • Internet og TV (Bolignet-Aarhus): 82 50 50 50

Giv varmemesteren adgang

Giv varmemesteren tilladelse til adgang til din bolig vha. en tilladelsesformular.